รูปภาพประกอบ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “โทรคมนาคมแห่งชาติ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “โทรคมนาคมแห่งชาติ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร”...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน “InfoComm Southeast Asia 2019 President’s Luncheon”

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงาน “InfoComm Southeast As...

กิจกรรมอบรม ITA วันที่ 14 พ.ค. 2562

กิจกรรมอบรม ITA วันที่ 14 พ.ค. 2562

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและควา...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ สร้าง...

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยท...

กระทรวงดิจิทัลฯ มอบรางวัลให้แก่ ๑๓๔ หน่วยงานที่มีความพร้อมบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

กระทรวงดิจิทัลฯ มอบรางวัลให้แก่ ๑๓๔ หน่วยงานที่มีความพร้อมบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต...

บอร์ดดีอี ไฟเขียวจัดตั้งสถาบันบิ๊กดาต้าภาครัฐ ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ติดปีกบริการภาครัฐและเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย

บอร์ดดีอี ไฟเขียวจัดตั้งสถาบันบิ๊กดาต้าภาครัฐ ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ติดปีกบริการภา...

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี ในรัชกาลที่ 9

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี ในรัชกาลที่ 9...

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งตรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พุทธศักราช 2562

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งตรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษและอุบลราชธ...

1