รูปภาพประกอบ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการข้อม...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” (SETA 2018)

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” (SETA 2018...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “CEBIT ASEAN Thailand 2018”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “CEBIT ASEAN Thailand 2018”...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็น  ข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็น ข้าราชการที่ดี ครั...

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights”

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights”...

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” ใช้ Big Data บริหารข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” ใช้ Big Data บริหารข้อมูลพย...

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ...

ผู้ช่วย รมว.ดิจิทัลฯ เปิดการจัดฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อยอดวิทยากร E-Commerce ชุมชน

ผู้ช่วย รมว.ดิจิทัลฯ เปิดการจัดฝึกอบรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อยอดวิทยากร E-Commer...

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนกลุ่มบริษัทฮันนี่เวลล์ สนับสนุนไทยแลนด์ 4.0

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนกลุ่มบริษัทฮันนี่เวลล์ สนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 ...

รมว.ดิจิทัลฯ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนในโครงการ EEC และไทยแลนด์ 4.0

รมว.ดิจิทัลฯ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนในโครงการ EEC และไทยแลนด์ 4.0...

1