ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน CAT-สสช. เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data เร่ง 20 กระทรวง บูรณาการข้อมูลที่พร้อมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนโดยเร็ว

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน CAT-สสช. เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data เร่ง 20 กระทรวง บูรณาการข้อมูลที่พร้อมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนโดยเร็ว

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน CAT และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ 2” ระดมตัวแทน 20 กระทรวง เร่งจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ ผลักดันหน่วยงานที่พร้อมดำเนินการเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยกระดับการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
 
               ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ 2” โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้น ว่า การจัดประชุมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง ที่มีความพร้อมในการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้เร่งนำข้อมูลมาเสนอ โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานมีความคืบหน้าโดยเร็ว เนื่องจาก Big Data ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลสำคัญที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
 
                 “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการนำข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี 4 ส่วนสำคัญ ที่รัฐบาลต้องการเห็นโดยเร็ว คือ (1) Big Data ของแต่ละหน่วยงาน (2) ศูนย์ข้อมูล Data Center (3) Cloud Service หรือบริการรับฝากข้อมูล และ (4) กำลังคน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องพยายามสร้างบุคลากรด้านข้อมูลขึ้นมา และกระทรวงดิจิทัลฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง โดยทุกหน่วยงานต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง และทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งหากกระทรวงใดหรือหน่วยงานใดมีความพร้อม ให้เร่งนำเสนอข้อมูล เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด” รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว
 
                 ด้าน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวง รวมถึงแต่ละหน่วยงานภาครัฐ จัดทำข้อมูลของตัวเอง เพื่อการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าหากัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้น และมีกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยการประชุมครั้งนั้น นับเป็นการตั้งโจทย์ในการทำงาน รวมถึงการวางแนวทางการนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ คณะทำงานต้องการเห็นความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้
 
                 สำหรับ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) กล่าวเสริมว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ง CAT ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินการ Big Data Platform สำหรับภาครัฐ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Case Study ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ของข้อมูล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม  เชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จาก Big Data เพิ่มขึ้น โดย CAT มีความพร้อมในการผลักดันให้ Big Data ของแต่ละหน่วยงานเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss