ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก.ไอซีที ชวนทุกภาคส่วนเดินหน้า “มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ไปกับ IPv6...

ก.ไอซีที จัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ครั้งสุดท้ายที่ชลบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟรีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Chief Information Officer : CIO) ระดับจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัด และผู้แทนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ทราบถึงนโยบายและมาตรการด้าน IPv6 ของกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน ผลกระทบ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 รวมทั้งประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของ IPv6 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ กว่า 40 คน 


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร