เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO)     

                    ประเทศสมาชิก WTO ได้มีการทวงถามประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยตามข้อผูกพันรอบอุรุกวัยภายใต้ความตกลง GATS ซึ่งไทยระบุว่า จะแก้ไขข้อผูกพันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยประเทศสมาชิก WTO ได้เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาโทรคมนาคมให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้ในการเจรจารอบอุรุกวัยของ WTO

                   โดยที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มีการพิจารณาการปรับปรุงตารางข้อผูกพันโทรคมนาคมของไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีในรอบอุรุกวัย ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ทั้งในรูปแบบการประชุมหารือและการสอบถามความเห็นทางออนไลน์ ก่อนดำเนินการจัดส่งผลการจัดทำประชาพิจารณ์ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีและ/หรือรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการส่งให้ WTO ต่อไป                          

                   ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนที่สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดยมีระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นระหว่าง วันที่ ๑๖ กันยายน  – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดจัดการประชุมฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแสตมป์ทอง ชั้น ๑ หอประชุมไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (แจ้งวัฒนะ) หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามข้อมูลด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โทร ๐-๒๑๔๑-๖๘๙๑/๐-๒๑๔๑-๗๐๘๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๐๒๙ E-mail: samatchaya.t@mdes.go.th

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ               
https://mdes.e-office.cloud/d/5f65bd6a

รายละเอียดการลงทะเบียนฯ       
      
  
https://forms.gle/ZQagYaRkvScrp3gc7

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น
https://mdes.e-office.cloud/d/52baedc6

แบบสอบถามการประชุมรับฟังความคิดเห็น
https://forms.gle/htsmLzywJ2wqC4NF7icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss