ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วม GC-ASP: Walk into ICT Industry เพิ่มทักษะและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในประเทศไทย


               เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดงาน GC-ASP: Walk into ICT Industry โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนของประเทศไทยซึ่งเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากในกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อฝึกทักษะด้านดิจิทัลและได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน และแลกเปลี่ยนความสนใจของตนเองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

              รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวยินดีและขอบคุณ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) และ ITU ที่จัดงานดังกล่าวและเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและขับเคลื่อนสังคมในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ Coding Thailand เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนไทยเพื่อรองรับและปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

 

             สำหรับงาน GC-ASP: Walk into ICT Industry จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2627 เมษายน 2565 ณ สำนักงานหัวเว่ย อาคาร G Tower Rama 9 กรุงเทพฯ  ในรูปแบบ Hybrid มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเสวนาของผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT นิทรรศการ และการฝึกอบรม

 

*********************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร