ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส จับมือ ITU พัฒนาทักษะดิจิทัลเด็กหญิง-สตรี


         “อัจฉรินทร์” ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเปิดงาน Girls in ICT Day Thailand and Asia and the Pacific 2022 ส่งเสริมเยาวชนสตรี เข้าสู่สายความรู้และวิชาชีพในสาขา STEM เกาะติดเทรนด์ยุคดิจิทัล 

 

          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Girls in ICT Day Thailand and Asia and the Pacific 2022 วันนี้ (28 เม..65) ว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ของเยาวชนสตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศชาย-หญิง 

 

          ทั้งนี้ กระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดกิจกรรมดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเยาวชนสตรีเข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศไทยแล้วมากกว่า 800 คน ในหลายหัวข้อ เช่นe-Farming, e-Commerce, AI, Big Data และ Cybersecurity เป็นต้น 

 

          โดยในปีนี้ กระทรวงฯ มีกำหนดจัดการฝึกอบรมหัวข้อ Digital Skills for Girls ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDKM) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ ICT อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงสนใจการประกอบอาชีพในสาขา ICT มากขึ้น

 

          ทั้งนี้ ITU ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวัน International Girls in ICT Day เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและเสริมสร้างศักยภาพสตรีด้าน ICT โดย ITU ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในทุกภูมิภาคทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าว โดยปีนี้จะมีกิจกรรมจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนสตรีของไทยอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือน .. - มิ.. 65

 

___________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร