ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
“ชัยวุฒิ” ต้อนรับคณะทูตออสเตรียฯ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม e-Learning และการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


            เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ Mr. Michael Schmeiser นักการทูตเลขานุการเอกและรองเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย และ Mr. David Winkler นักพัฒนาโครงการอาวุโสจากบริษัท Bit Media E-Solutions พร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียฝ่ายพาณิชย์และคณะตัวแทนผู้บริหารบริษัทจากประเทศออสเตรีย เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

              ในโอกาสนี้ ฝ่ายออสเตรียได้นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning และการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ได้แสดงความสนใจการจัดทำระบบเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต่อยอดจากการระบุตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงความสนใจต่อประเด็นการพัฒนาระบบสำหรับฝึกอบรมทักษะสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือกันเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจร่วมกันต่อไป

 

***************************

 

 icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss