ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เผย PayPal เร่งการให้บริการสอดคล้องกฎหมายไทย นำระบบ KYC มาใช้ ลด-ป้องกันการแอบอ้างตัวตน ก่ออาชญากรรมด้านการเงิน


          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) ในโอกาสเยี่ยมคารวะและหารือ  ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี ในโอกาสนี้  Mr. Steven Chan ผู้อำนวยการฝ่ายงานภาครัฐสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดตั้ง PayPal ประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้การบริการมีความสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า ระบบ KYC (Know Your Customer) ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้างตัวตนและการก่ออาชญากรรมด้านการเงินในรูปแบบต่าง  และสร้างความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของข้อมูลและบริษัทผู้ให้บริการ ทั้งนี้ คาดว่า PayPal จะเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้งภายในปี 2565 

 

            ในขณะที่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ทำความเข้าใจและพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน ไทยได้เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สถิติการทำธุรกรรมออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นเป็นก้าวกระโดด เช่นเดียวกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยเห็นว่า ผู้ให้บริการ และบริษัท startups ควรมีการจัดสัมมนาหรือจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

 

_____________

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร