ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี


            วันนี้ (4 มิถุนายน 2566) นางสาวกัลยา ชินาธิวร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอสเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี  บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

 

____________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss