ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
"DES แนะวิธีลดการใช้กระดาษ" ตอบโจทย์คนรักโลก


เปลี่ยนระบบลงทะเบียนของแขกผู้มาเยือนให้เป็นแบบไร้กระดาษ

สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลหรือเอกสารด้วยการฟอร์แมตไฟล์ที่เข้าถึงได้อย่างง่าย (ไฟล์เอกสาร PDF)

ใช้ระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์

ย้ายไปสู่เอกสารการเงินแบบดิจิทัล

 

ถึงเวลามาร่วมกันลดการใช้กระดาษ และมาสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัล
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยลดปัญหาของโลก
จากภาวะการทำลายชั้นโอโซนที่นับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นกันดีกว่า

 

——————-icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss