ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส หารือเวที ATxSummit ในงาน Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2023


           วันนี้ ( 6 มิถุนายน 66 ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมประชุมATxSummit ภายใต้งาน Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2023 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  โดยมี Mr. Lawrence Wong รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Deputy Prime Minister and Minister for Finance, Republic of Singapore) เป็นประธาน เปิดงาน ร่วมกับ H.E. Ms. Kaja Kallas นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐแห่งเอสโตเนีย 
 
           โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือระดับสูง โดยผู้เข้าร่วมการประชุม 20 ประเทศทั่วโลก   ทั้งจากในภูมิภาคอาเซียน อเมริกา และยุโรป ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัลของภาครัฐภาคธุรกิจ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และภาคประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม ความท้าทายและโอกาสในยุคดิจิทัล ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Web 3.0 การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เช่น Metaverse และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และผลกระทบจากเทคโนโลยี Generative AI ต่ออนาคตของการทำงาน การยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัพให้เป็น Unicorn เป็นต้น
 
____________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss