ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส หารือ G2G Roundtable on Scams and AI Governance ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์


              วันนี้ (7 มิถุนายน 66 ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุม Government-to-Government (G2G) Roundtable on Scams and AI Governance โดยมี H.E. Mrs Josephine Teo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน ลำดับที่ 2 (Minister for Communications and Information & Second Minister for Home Affairs ) ร่วมประชุม ภายใต้งาน Asia Tech x Singapore (ATxSG) 2023 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) การพัฒนากรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์
 
               ทั้งนี้ ด้านปลัดกระทรวงฯ ได้นำเสนอปัญหา Online Scams ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก มาหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ โดยต้องสร้างกลไกความร่วมมือด้าน Digital Trust and Security ที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการช่วยป้องกันและเฝ้าระวังการทำธุรกรรมด้านการเงินที่น่าสงสัย ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในเรื่องการใช้ออนไลน์อย่างปลอดภัยให้กับประชาชนที่ถือเป็นนโยบายลำดับต้นๆ ที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ
 
_______________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss