ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
รองปลัดดีอีเอส บรรยายพิเศษในงานสัมมนา The Future of Legal Transformation 2023


                วันนี้ (8 มิ.ย.66) ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล" ในงานสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม "The Future of Legal Transformation 2023" จัดโดยสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อสร้างการรับรู้ผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบแนวทางการปฎิรูปกฎหมายในอนาคต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ห้อง Sapphire Ballroom ชั้น 7 โรงแรม Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำ
 
____________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss