ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รมว.ดีอี เป็นประธานเปิดโครงการ ความร่วมมือด้านความปลอดภัยออนไลน์ประเทศไทย 2566


วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ความร่วมมือด้านความปลอดภัยออนไลน์ประเทศไทย 2566: รู้เท่าทันการหลอกลวงทางออนไลน์ “Integrity Partnership for Thailand 2023: Staying Safe Online from Fraud and Scam” โดย Facebook ประเทศไทยจาก Meta พร้อมความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และองค์กรภาคีอื่นๆ เพื่อต่อยอดกิจกรรม “1212 ETDA : สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” ที่จัดขึ้นกว่า 20 จังหวัด ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุน เป้าหมายร่วมในการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนไทย เกี่ยวกับการป้องกันและรับมือปัญหามิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก 1.การพัฒนาโซเชียลแคมเปญ “จุดจบสแกมเมอร์” 2.จัดงาน Anti-Scam and Integrity Summit 2023 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วม และ นางสาวแคลร์ อมาดอร์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสารธารณะประจำประเทศไทย ผู้แทนจาก Meta กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย ชั้น 10 โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

 

_________________________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads