ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
รัฐมนตรี ประเสริฐ เผย AOC 1441 พบ หลอกลวงซื้อขายออนไลน์ จำนวนเหยื่อ สูงสุด


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผย ผลการทำงานของ AOC 1441 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 ประชาชนติดต่อ 183,016 สาย และ AOC 1441 ช่วยอายัดบัญชีแล้ว 20,204 บัญชี โดยในเดือน ธันวาคม ใช้เวลาเฉลี่ย 9 นาที ต่อการอายัดบัญชี นอกจากนี้ ช่วยจับกุมคนร้ายแล้วกว่า 400 ราย

👉สำหรับ TOP 5 การอายัดบัญชีแยกตามประเภทคดีออนไลน์ และ ร้อยละ ของจำนวนบัญชีที่อายัดทั้งหมด

1. หลอกลวงซื้อขายสินค้า อายัด 16,033 บัญชี คิดเป็น 45.2 % ของจำนวนบัญชีที่อายัดทั้งหมด
2. หลอกลวงรายได้พิเศษ อายัด 4,596 บัญชี คิดเป็น 13.0 %
3. หลอกลวงลงทุน อายัด 3,126 บัญชี คิดเป็น 8.8%
4. หลอกลวงให้กู้เงิน   อายัด 2,870 บัญชี คิดเป็น 8.1%
5. หลอกลวง call center อายัด 2,520 บัญชี คิดเป็น 7.1%

ภาพรวมการดำเนินงาน AOC 1441 น่าพอใจ สามารถช่วยประชาชนได้เป็นจำนวนมาก การทำงานลงตัวขึ้น หลังจากที่ขลุกขลัก ในสัปดาห์แรกๆ หลังจากนั้น การทำงานเร็วขึ้นมาก สามารถอายัดบัญชีได้รวดเร็ว และทำการขยายผลจับกุมดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป ตำรวจ ต้องเร่งขยายผลจับกุมดำเนินคดี จากข้อมูล บัญชีม้า (บัญชีที่คนร้ายใช้สำหรับการรับโอนเงิน) และเส้นทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับ บัญชี เป็นต้น

    รัฐมนตรี ดีอี กล่าวเพิ่มว่า ถึงแม้ว่าการดำเนินการของ AOC 1441 จะช่วยประชาชนได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ต้อง ขอเตือนว่า การซื้อขายออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะช่องทาง facebook มีคนร้ายใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนี้ เยอะมาก คนร้ายใช้วิธีการซื้อโฆษณา ใน facebook เพื่อเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก และ ยังพบว่ามีประชาชนหลงเชื่อ โฆษณาของโจรอยู่มาก มีคนถูกหลอกลวง ทุกๆ วัน เป็นจำนวนมาก

🌟 เป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 คือ
1. อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหายทันที
2. ติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที
3. เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงานบูรณาการข้อมูล และร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

📌สำหรับศูนย์ AOC สายด่วน 1441 โทร.ปรึกษาได้ตลอด 24 ชม. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

    รัฐมนตรี ประเสริฐฯ (รมว. ดีอี) กล่าวในตอนท้ายว่า "นายกฯ เศรษฐา มีความห่วงใย ต่อผู้เสียหายจากโจรออนไลน์ ได้สั่งการให้ ดีอี ทำงานเชิงรุก ดีอี ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  ได้จัดตั้ง ศูนย์ AOC 1441 ขึ้น ซึ่ง ในภาพรวม มีการทำงานดีขึ้นมาก โดยในเดือน ธันวาคม 2566 ใช้เวลาในการอายัดบัญชีลดลงเหลือ เฉลี่ย 9 นาที จากเดิมเฉลี่ย 15 นาที และทำการอายัด ได้ถึง 500 บัญชีต่อวัน ผม (รมว. ดีอี) มั่นใจว่า ศูนย์นี้ ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้  ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย จะสามารถดำเนินคดี หาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างแน่นอน


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads