ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอี ร่วมงาน BREAK THE CORRUPTION "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกง"


วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2566  หยุดทุกการทุจริต! ร่วมแสดงพลัง BREAK THE CORRUPTION "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกง" ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือกับทั้งฝ่ายการเมือง รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลก ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และร่วมแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านคอร์รัปชัน


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads