ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ผู้แทน APT เข้าพบ รัฐมนตรีดีอี เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน

ผู้แทน APT เข้าพบ รัฐมนตรีดีอี เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน

ผู้แทน APT เข้าพบ รัฐมนตรีดีอี เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน
 
วันที่ 24 มกราคม 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยนายสุทธิเกียรติวีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ, นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และนางสาวกัลยา ชินาธิวร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia - Pacific Telecommunity: APT) นำโดย Mr. Masanori Kondo เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และ Mr. Liu Zipping รองเลขาธิการฯ โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และ APT การเฉลิมฉลอง 45 ปี APT และการประชุมระดับรัฐมนตรีของ APT ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2568 โดยมีผู้แทนจากกองการต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วม ณ ห้องรับรองต่างประเทศ ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads