ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
คณะผู้แทนกัมพูชา ขอเข้าพบ ปลัดดีอี หารือ แพลตฟอร์มตรวจสอบภาครัฐ (Verify.gov.kh)

คณะผู้แทนกัมพูชา ขอเข้าพบ ปลัดดีอี หารือ แพลตฟอร์มตรวจสอบภาครัฐ (Verify.gov.kh)

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ H.E. Chea Sereyvath ตำแหน่ง Secretary General of General Secretariat Digital Government Committee ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยคณะผู้แทน ในโอกาสเข้าพบเพื่อนำเสนอ Verify Platform (Verify.gov.kh) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารภาครัฐ ผ่านการอัพโหลดเอกสารในเว็บไซต์ Verify.gov.kh โดยระบบจะทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลเอกสารไว้ในระบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันรางวัล ASEAN Digital Awards 2024 ประเภท Public Sector โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

_____________________________________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads