ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ “ผลักดันไทยสู่ Smart City” ในงานสัมมนา Thailand Smart City 2024

20/11/2566

 

กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ “ผลักดันไทยสู่ Smart City” ในงานสัมมนา Thailand Smart City 2024 จัดโดย Post Today ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA และพันธมิตร ภายใต้หัวข้อ ผลักดันไทยสู่ Smart City ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมือง ไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่สะดวกสบายมากขึ้น มุ่งสู่สังคม Net Zero

 วันที่ 
20 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads