ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
นโยบายคุกกี้

เอกสารไฟล์นโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.mdes.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของ ท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ เข้าใช้งานของท่าน เช่น Laptop Tablet หรือ Smartphone ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณี ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดย จะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะ เฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการ เข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ เข้าใช้งานครั้งก่อนหน้าและ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ท่าน สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org


สป.ดศ. ใช้คุกกี้อย่างไร

          สป.ดศ. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับ ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของ ท่าน และในบางกรณี สป.ดศ. จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผล ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด


คุกกี้ที่ สป.ดศ. ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ สป.ดศ. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการ ลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการ ปิดเว็บเบราว์เซอร์
 2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สป.ดศ. จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อ ท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ สป.ดศ. ใช้มีรายละเอียดดังนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สป.ดศ. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วน ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภท นี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สป.ดศ. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance/Statistics Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สป.ดศ. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สป.ดศ. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อื่น ๆ สป.ดศ. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของ ผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ นำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สป.ดศ. ไม่สามารถ ทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด รายการคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ เว็บไซต์ของ สป.ดศ. เพื่อให้ท่านสามารถเข้า ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึง ช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สป.ดศ. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
 • XSRF-TOKEN
 • mdes_session
 • cookiesession1
 • esview-current_ratio
 • esviw-extra
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และ ประเมินผลการใช้งาน (Performance/Statistics Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สป.ดศ. ทราบถึงการ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการ เว็บไซต์ของ สป.ดศ. รวมถึงหน้าเพจหรือ พื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สป.ดศ. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการ ทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้ เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติ เท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะ ส่งผลให้สป.ดศ. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมิน คุณภาพการให้บริการได้ 
 • AEC
 • DV
 • NID
 • 1P_JAR
 • _gat_gtag_UA_70244375_1
 • _gid
 • __cfruid
 •  __cf_bm 
 • _ga 
 • _hjAbsoluteSessionInProgress 
 • _hjFirstSeen


ท่านสามารถจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

          บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยน การตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์รวมถึงอาจไม่สามารถ ใช้บริการเว็บไซต์ได้ตามปกติหากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ เช่น


- Android (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&o co=1

- Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

- Blackberry https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-userguides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

- Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacybb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

- Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d7c16-ede5947fc64d

- Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefoxdesktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

- Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

- Iphone or Ipad (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

- Iphone or Ipad (Safari) https://support.apple.com/en-us/HT201265

         สป.ดศ. จะไม่รับผิดชอบและ สป.ดศ. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใน เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าคุกกี้ข้างต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยตรง


การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

         เว็บไซต์ของ สป.ดศ. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงอาจมีการฝัง (Embed) เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube Facebook หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงาน อื่นบนโซเชียลมีเดียผ่านเว็บไซต์ของ สป.ดศ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะมีการกำหนดและตั้งค่า คุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สป.ดศ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่าน ควรกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย


การเปลี่ยนแปลงประกาศ

          ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย สป.ดศ. จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สป.ดศ. ขอแนะนำให้ท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว


ติดต่อ สป.ดศ.

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สถานที่ติดต่อ: 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- ช่องทางการติดต่อ: โทร. 02-141-6747 อีเมล pr@mdes.go.th
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A