ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ติดต่อเรา

icon-mark

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

icon-phone

02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ) fax: 02-1438019

icon-email

ช่องทางสำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนยื่นคำขอ หรือติอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (saraban@mdes.go.th)
สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)

วิธีเดินทาง

หลักสี่ โดย รถบัส หรือ รถไฟ
รถบัส สาย 50, 66, 69, 538, 52,59, 33, 187, 34, 52หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ/สอบถามข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์: 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเลขโทรสาร: 02-143-8019
กองกลาง
โทร. 0 2141 6684, 0 2141 6685

                       
                       

ส่งข้อความถึงเรา


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A