ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
กิจกรรมอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 22

29/11/2566

กิจกรรมอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 22 (CDIC 2023)” ในหัวข้อ “วาระแห่งชาติ การสร้างคุณค่าและระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัล สู่ความยั่งยืนในมิติด้านความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องแกรนฮอลล์ 201 – 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค


 
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads